Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2014

3868 b9ec 390
open-your-heart
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
open-your-heart
2750 996e 390
Reposted fromrousmadder rousmadder
open-your-heart
1197 f4b4 390
Reposted fromIriss Iriss viaGirlwithdreams Girlwithdreams
open-your-heart
7159 c575 390
Reposted fromfelicka felicka viaGirlwithdreams Girlwithdreams
open-your-heart
5762 8dda 390
Reposted fromretaliate retaliate viaGirlwithdreams Girlwithdreams
open-your-heart
open-your-heart
Play fullscreen
I nie mów, że serce Ci pękło...
Reposted fromagathaa agathaa viamefir mefir
open-your-heart
Przyjaźń.? Wiesz, to nie tylko wspólne imprezy, zdjęcia czy dobra zabawa. To też upijanie się do nieprzytomności na smutno, ocieranie sobie wzajemnie łez i pójście za sobą nawet w najgorsze bagno - to ta świadomość, że co by się nie działo - masz zawsze wsparcie przyjaciela.
Reposted fromprzyjaciel przyjaciel viamefir mefir

November 28 2014

open-your-heart
6496 8d49 390
Reposted fromstylte stylte viawishyouwerehere wishyouwerehere

November 12 2014

open-your-heart
0631 7feb 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
open-your-heart
6852 6385
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaweheartit weheartit
open-your-heart
4965 1137 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
8232 cd11 390
Reposted fromrousmadder rousmadder
8221 7364 390
Reposted fromrousmadder rousmadder

November 10 2014

3314 467c 390
Reposted fromrousmadder rousmadder
5447 29d0 390
Reposted fromrousmadder rousmadder
open-your-heart
3216 790a 390
4846 43c4 390
Reposted fromrousmadder rousmadder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl